BİSMİLLÂHİRRÂHMÂNİRRÂHİYM 


Salavatı İksir Azam(yani; En büyük İlaç) bir diğer adıda kırmızı iksirdir (kırmızı ilaç). Bu salavatı, Gavs-ı Azam (büyük evliya) Şeyh Muhyiddin Abdülkadir Geylani Hz. yazmıştır.Çok güçlüdür.

Hz Muhammed sallahu teala aleyhi ve sellem den övgü ile bahseder.Bu yüzden ismi iksiri azamdır. Altın madeninden oluşur. Gavs-ı Azam Efendimiz (s.a.v) çok severdi hayatı ona salavatı şerifler yazmakla geçti.

Bu salavat maneviyat kazanmak için sabah namazı ve yatsı namazından

sonra bir kez okunur.


Bu Salavatın Faziletleri


*Bu salavatı şerifi okuyan kişide hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak,maddi manevi akla hayale gelmeyecek altın değerinde değişikliller olacaktır.

*Muradına ermek, özellikle bu salavat, dileklerin, hacetlerin gerçekleşmesi için ve (haftada 1 kez)

*Nimet elde etmek için

*sevab kazanmak için

*Maneviyatın güçlenmesi ve o kişiye manevi kapılar açılması için.

*Ruhsal durumun düzelmesi için sabah namazından sonra ve yatsı namazından sonra 1 defa okunur.

*Mürşidi Kâmil’i arayan onu (dosdoğru yol) bulacaktır.

*Bu salavatı şerifeyi okuyacak kişi haftada bir kez bile okursa Allah’ın izniyle tüm istekleri yerine gelecektir,

*Kendini sorunlara ve kötülüklere karşı koruma altına almak için

*Bereket ve bolluk rızık elde etmek için okunursa, rızkında inanılmaz artış olması için

*Fakirlikten,borçlardan,yoksulluktan ve maddi sıkıntılardan kurtulmak için

*sıkıntılardan, kötülüklerden kurtulmak,korunmak için (haftada 1 kez).

*Allah’ın sevdiği kulları arasında yerini almak için.

*Kabir azabından güvende olmak için ,

*Zenginlik ve Servet artışı kazanmak için

*Kalbi huzura kavuşturmak için

*Ailesi,arkadaşları ve tüm insanlar tarafından sevilmek için

*herkes ona saygı, hürmet göstermesi için

*Cezaevinden kurtulmak için ve hapiste olan kişi için okunursa Allah’ın izni ile o özgürlüğüne kavuşacak(bu salavatı arapça olarak safran mürekkebi ile

bir kağıda yazarsa çok iyi olur).

*Bu salavatı şerifi,hastalıktan kurtulmak, iyileşip ayağa kallkması ve sağılığa kavuşmak için okunursa şifa bulur.Dirençli,güçlü ve çok sağlıklı bir hale gelir, korunur (haftada 1 kez).

*ağır hasta için bulunmaz bir nimet ve hazinedir.

*işe girmek,

*evlenmek için,

*sevdiğine kavuşmak

*dönmesini, gelmesini istediğin kimse için (haftada 1 kez)

*Her şey için bu salavatı oku kıymetini bil (haftada 1 kez)

*büyü varsa bozulur, korunur (haftada 1 kez).


Kaynak:Salavatı İksir Azam Kitabı yazarı Muhammed İsmail Hüseyin


iksir Azam (Büyük İlaç) 

الإكسير الأعظم للإمام عبد القادر الجيلاني

İksir Azam İmam Abdulkadir Geylani

بسم الله الرحمن الرحيم 

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Nahmeduhu ve nusalli ala Resulullahil kerim. 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَقْبل بها دُعاءنا

Allahumme salli ala Seyyidina ve nebiyyina Muhammedin salaten 

tagbelu biha Dua'ena

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَسْمع بها اسْتغاثتنا و نداءنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin salaten 

tesma'u biha'a istiğâsetena ve nida'e na 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُسلِّم بها إيماننا

Allahumma salli ala sayyidina ve nebiyyina muhammedin salaten 

tusallimu bih'a iymanena 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُقوِّي بها إيقاننا

Allahumme ala seyyedina ve nebiyyina muhammadin salaten tugavvi biha iyganena

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَغْفر بها ذُنوبنا

Allahumme salli ala Seyyidina ve nebiyyina Muhammedin salaten tağfir biha zunubena 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَسْتر بها عُيوبنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten testuru biha uyubena

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظُنا بها من اكتساب السيِّئات

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyyina muhammedin salaten tahfazuna biha minik tisabis seyyiati 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُوَفِّقنا بها لعمل الصَّالحات

Allahumme salli ala seyyidina ve Nebbiyina muhammadin salaten tufiguna biha li amalis sallihati 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تفلح بها عمَّا يُرْدينا

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuflihu biha amme yurdiyna 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تكسب بها ما يُنْجينا

Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten 

teksibu biha ma yuncina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُجنِّب بها عنَّا الشرَّ كلَّه

Allahümma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tucannibu biha anneşşerra kullehu

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها الخَيْر كلَّه

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tamnehuna bihal hayra kullehu

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُصْلِح بها أحوالنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tusallihu biha ehvalena

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَعْصمَنا بها من المَعْصية و الغِواية

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten ta'asimuna biha anil ma'siyeti vel gaviyyeti

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْزقَنا بها اتِّباع السنَّة و الجماعة

Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten terziguna biha ittiba'as sunneti vel cema'ati

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُبْعدَنا بها اقْتران الآفات

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tubaiduna biha igteranil afati 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَكْلؤنا بها عن الزَّلَّات و الهَفْوات

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten takle'una biha aniz zilleti vel hafvati 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْصل بها آمالنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuhassilu biha' amalena 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَخْلص بها لك أعمالنا

Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammadin salaten

tahlisu biha biha leke amelena 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَجْعل بها التَّقْوى زادنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tecalu bihat tagva zadena

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَزيد بها في دينك اجْتهادنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten teziydu biha fi diynike ectiha dina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْزقنا بها الاسْتقامة في طاعتك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin terzuguna bihal istigameti fi ta'atike

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها الأُنْس بعبادتك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten temnehuna bihal unsa bi'ibadetike

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحسِّن بها نيَّتنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuhassinu biha neyeytina 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحسِّن بها اخْلاصنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuhassinu biha ehlasena

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها أُمْنِيَتنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten

nebiyyina muhammedin salaten temnehuna biha emniyetina 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُجيرنا بها من شرِّ الإنْس و الجانَّ

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten

nebiyyina muhammedin salaten min şerril insi velca'inne

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعيذنا بها من شرِّ النَّفْس و الشَّيطان

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tuezzuna biha mina şerrin nefsi veş şeytani

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظنا بها من الذِّلَّة و القِلَّة

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tahfezuna biha minez zilleti vel gılleti 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعيذنا بها من القَسْوة و الغَفْلة

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyyina muhammedin salaten tu'izuna biha minel gasveti vel ğafleti 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظنا بها عمَّا يَشْغلنا عنك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tahfezuna biha amma yeşğaluna anke

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُوَفِّقنا بها لما يُقَرِّبنا منك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina salaten tuvaffiguna biha lemma yugarribuna minke

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَجْعل بها سَعْينا مَشْكورًا و عملنا مَقْبولًا

Allahhumma salli ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin salaten tecalu biha seayena meşkurav ve'amalena magbulen

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها عِزًّا و قُبولًا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnehuna biha izza ve gubulen 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَقْطع بها عمَّن سِواك احْتياجنا

Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tagtau biha ammen sivake ihtiyacina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها بنَعْمائك ابْتهاجنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tudiymu biha binamaike ibtihacina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تكون بها في جميع أمورنا و كيلًا

Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tekun biha fi cemiy'a umurina ve kıylen 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تكون بها لقضاء حوائجنا كفيلًا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tekun biha likadai havaicuna kefiylen

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعيذنا بها من جميع البلايا

Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten 

tuazzina biha min cemi'al belaya

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها جزيل العطايا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnehuna biha ceziyl ataya 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْزقنا بها عَيْش الرُّغداء

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten terzukuna biha ayşir ruğada 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها عيش السُّعداء

Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten 

temnehuna biha ayşis suada

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُسهِّل بها علينا جميع الأمور

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tusehhilu biha aleyna cemiyal umuru 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها بَرْد العَيْش و السُّرور

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tudiymu biha berudel ayşu ves surur

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُبارك فيها فيما أَعْطَيْتنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tebareke fiyha fiyma ataytena 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُزكِّي بها عن الهوى نُفوسنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuzekki biha anil heva nufusina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُطهِّر بها عمَّن سِواك قُلوبنا

Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tutahhiru anis sivake gulubina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُصغِّر بها الدُّنيا في عُيوننا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tusaggiru bihad dünya fi ayunena 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعظِّم بها جلالك في قُلوبنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuazzimu biha celaleke fi gulubina 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُرْضينا بها بقضائك

Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten turdina biha bigadaike

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً توزعنا بها شُكْر نَعْمائك

Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuzzeana biha şükran ne'ameik

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُصحِّح بها تَوَكُّلنا و اعْتمادنا عليك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tusehhibuha tevekkelna ve atimedina aleyke 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحقِّق بها وُثوقنا و الْتجاءنا اليك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuhagiygu ve suguna ve itticaina aleyke 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُرْضيك و تُرْضيه و تَرْضى بها عنَّا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten turiyduke vetrudiyuhi ve teruda biha anna

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُجيرنا بها ما فات منَّا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tüciyrûna biha ma feteminna 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُعيذنا بها من العُجْب و الرِّياء

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tüıyyüzüna biha minel ucbi verriyai 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظنا بها من الحسد و الكِبْرياء

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tehfezuna biha minel haside vel kibriyai 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَكْسر بها شَهْواتنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten teskur biha şehavetina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تجزء بها عاداتنا

Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tecza biha adetina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَصْرف بها عن الدُّنيا و لذَّاتها قُلوبنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tesürifü biha amidü anniddünya velezzetiha gulubina 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَجْمع بها في الاشْتياق إليك هُمومنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tecümeu biha fil üştiyagı ileyke humuna

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً توحشنا بها عمَّن سِواك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuhuşuna biha ammen sivake

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُؤْنسنا بها بقُرْب آلائك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tu nisuna biha bigurubi elaike

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُقرَّ بها في مُناجاتك عُيوننا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tugiyru biha fi munacatike (hacetini söyle) uyuvunina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحسِّن بها بك ظُنوننا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuhassinu biha bike zünubena

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَشْرح بها بمَعْرفتك صُدورنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Teşurahu biha bimeuri fetike sudurina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها في ذِكْرك و فِكْرك سُرورنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tüdiyümü biha fi zikruke ve fikuruke sururina 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْفع بها عن قُلوبنا الحُجب و الأَسْتار

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Terüfcu bihe anu gulubinal hucube vel ustera

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها شُهودك في جميع الآثار

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Temünehune biha şuhuvi deke fi cemiy al esar

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَقْطع بها حديث نُفوسنا بإِعْلامك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tegudamü

biha hadiysi nufusina bailan mik

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُبدِّل بها هواجس قُلوبنا بإِلْهامك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tübedilü bihe havacise gulubina bil ha mik

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَفيض بها علينا جذباتك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tufiydü biha aleyna cezebetike

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَشْملنا بها بنفحاتك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Teşumilune biha binefahatik

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحلَّنا بها منازل السارين

Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tühuilüne bihe menaziles sariyne

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْفع بها مَنْزلتنا و مكانتنا لديك

Allahumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Terifa biha menuziletene ve mekanetina ledunke

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَسْحق بها في إرادتك آمالنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tesü hagu biha fi iradetike amelena 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْحق بها في أَفْعالك أَفْعالنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Temuhagu biha fi efaluke efaluna

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُفْني بها في صِفاتك صِفاتنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tefüniyu bihe fi sifatike sifatina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْحو بها في ذاتك ذواتنا

Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temühüvü bihe fi zetike zevatina 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُحقِّق بها إليك لقاءنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tuhaygigu bihal leyke ligaina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها بتواتر أَنْوارك صفاءنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tetiymubiha bitevatır envarike safeuna 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَسْلكنا بها مسالك أَوْليائك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Teslukuna biha mesulike evliyaike

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَرْوينا بها من شراب أَصْفيائك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Turuvina biha mineş şarrabi esfiyaike

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً توصلنا بها إليك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuvassiluna biha İleyke 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُديم بها حُضورنا إليك

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tudiymu biha hudurina ileyke

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُهوِّن بها علينا سكرات المَوْت و غمراته

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuhavvin biha aleyna sekeratil mevta ve gameratihi

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُجيرنا بها من وَحْشة القَبْر و كُرْبته

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuciyrina biha min ve haşetil gabri ve kurbeti 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْلؤ بها قُبورنا بأَنْوار الرَّحْمة

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temuleu bihe guburina binurir rahmeti

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَجْعل بها قُبورنا رَوْضةً من رياض الجنَّة

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tecvalü bihe guburina ravudeten min riyadil cenneti

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْشرنا بها مع النَّبيِّين و الصِّدِّيقين

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tehuşürüna bihe mean nebiyyine ves sıddıgiyne

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَبْعثنا بها مع الشُّهداء و الصَّالحين

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tebausena meas sehude ve salihiyn

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَمْنحنا بها قُرْبه و شفاعته

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten temnehuna biha gariybuhu şefa atihi

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَفيض بها علينا بركاته

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten tüfiydü biha aleyna berakatihi 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَحْفظنا بها من كلِّ سوءٍ يَوْم القيامة

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tehûvezüna biha min kulli suvuin yevmel gıyameti 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تَشْملنا يَوْم الجزاء بالرَّحْمة و الكرامة

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Teşümelina yevmel cezai bi rahmeti vel kerameti

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُثقِّل بها ميزاننا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tuseggılu biha miyüzenena

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُثبِّت بها على الصِّراط أَقْدامنا

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tüsebbitu biha ala sıratı egdamina

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُدْخلنا بها جنَّات النَّعيم بلا حساب

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tüdehıluna biha cennatin neiymu bila hisabin 

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تُبيح لنا بها النَّظر إلى وَجْهك الكريم مع الأَحْباب

Allahumme salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tübüyühülena bihan na zara ila vechikel keriym meal ehbabi

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ صلاةً تنحلنا بها حُبَّ آله و صَحْبه أَجْمعين

Allahhumma salli ala seyyidina ve nebbiyina muhammedin salaten Tenuhaluna biha hubbe alihi ve sahbihi ecmaiyn

اللَّهمَّ نتوسَّل إليك بسيِّد المُرْسلين و شفيع المُذْنبين نبيِّ الرَّحْمة و شفيع الأُمَّة، اللَّهمَّ بحُرْمته عندك و بقَدْره لديك

نَسْألك الفَوْز عند القضاء و نُزُل الشُّهداء و عَيْش السُّعداء و النَّصْر على الأَعْداء و مُرافقة الأّنْبياء و نحن عبادك الضُّعفاء لا نَعْبد سِواك و لا نَطْلب إذا مسَّنا الضُّر إلَّا إيَّاك فآمِن رَوْعاتنا و أجب دَعْواتنا و اقْض حاجاتنا، فاغْفر ذُنوبنا و اسْتر عُيوبنا يا رحيمُ يا كريمُ يا حليمُ، و ارْحمنا إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ و بالإجابة جديرٌ نِعْم المَوْلى و نِعْم النَّصير يا عليُّ يا عظيمُ يا عليمُ يا حكيمُ، اللَّهمَّ إنَّا عبيدك و جُنْدٌ من جُنودك، مُتعلِّقون بجناب نبيِّك، مُتشفِّعون إليك بحبيبك يا ربَّ العالمين و يا أَرْحم الرَّاحمين، و صلَّى الله على سيِّدنا و نبيِّنا محمَّدٍ خاتم النَّبيِّين و إمام المُرْسلين و ارْض عن آله و صَحْبه أَجْمعين، { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }.


Allahümme inna netevesselu ileyke bi seyyidinel murseliyn ve 

şefial müznibin nebiyyir rahmeti ve şefiyul (hasta kullarına şifa iste) ummeti Allahümme bi hurmeti indeke vebi gadrihi ledeyke nes ulelükel fevzi indel gadai

ve nuzuluş şüheda ve ayşıs sueda vennasri alel ada ve murfegal enbiyai ve nahnu ibadiked daiyf la neabudu sivake ve la netulubu iza messenad durru 

illa iyyake femin ravatina ve ecibu deavatina(kime kavuşmak istiyosan adını söle) ve ikdi haceti (hacetini söyle)

fağfir zenubina vestur uyubina ya rahmanu ya keriymu ya haliymu ve erhamuna

ala kulli şey'in kadir.ve bil ucabeti cediydur nimel mevla ve nimen nasr ya aliyyu

ya azim ya ilmu ya hakiym Allahümme inna ibadike ve cundum min cunudike

mutealligune bicenabi nebiyyin muteşeffiuna ileyke bi habbetike ya rabbel alemiyn

ya erhamer rahiymin ve salllallahu ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin

hatemin nebiyyin ve imamil murseliyn ve arda an alihi ve sahbihi ecmain (ellerini kaldır dua et)

subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifum ve selamun ale murseliyn 

velhamdulillahi rabbil alemin.


Not:bitince peygamberimize,ehli beytine ve bize ulaştıran Abdulkadir Geylani hz. Bi fatiha okuyup yollayalım 🙏🙏🙏