ZİLHİCCE AYININ İLK ON GÜNÜ GÜNDÜZLERİ ORUÇ TUTMAK VE GECELERİNİ İHYÂ (İBADET) ETMENİN FAZİLETLERİDİR;
"Andolsun Fecre, on geceye, çifte ve teke ve geçeceği sırada geceye.Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için bir yemin (edilir şey) var değil mi?" Fecr / 1-5

Her gün için Şehit sevabı (ancak malını canını herşeyini bırakıp ALLAH yolunda ölen müstesna)
Her gün için 100 köle azad etme sevabı
Her gün için 100 deve kurban kesme sevabı
her gün için cihada 100 at gönderme sevabı

Bu ongün içerisindeki 8. gün ise (Telviye)
Sekizinci günü oruçlu geçiren kişiye 1000 köle azad etme sevabı
Sekizinci günü oruçlu geçiren kişiye 1000 deve kurban kesme sevabı
Sekizinci günü oruçlu geçiren kişiye cihada 1000 at gönderme sevabı

Bu ongün içerisindeki 9. gün Arefe günü
Arefe gününü oruçlu geçiren kimseye 2000 köle azad etme sevabı
Arefe gününü oruçlu geçiren kimseye 2000 deve kurban kesme sevabı
Arefe gününü oruçlu geçiren kimseye cihada 2000 at gönderme sevabı

Bu ongün'ün gecelerini ibadetle ihya eden kişiye her gece için kadir gecesi sevabı. Bu ongün orucun her günü için 1 SENELİK nafile oruç sevabı var. Bu ongün'den önce tırnaklarını ve avret mahallini temizleyen saçlarını tıraş eden ve bu ongün içerisinde bu sayılanların hiçbirine dokunmayan (dokunmamak; kesmemek manasında) hacıların aldığı sevabı alır.

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V )

BUYURUYOR Kİ ;

Zilhicce ayının birinci günü: Allah (c.c) Adem
Peygamberin duasını kabul edip affetmiştir.

 

Zilhicce ayının ikinci günü: Allah (c.c) Yunus

Peygamberin duasını kabul ederek kendisini

balığın karnından dışarı çıkarmıştır. Bu günde

oruç tutan kimse, en ufak bir günah işlemeksizin,

bir yıl ibadet etmiş gibi sevap kazanır.

Zilhicce ayının üçüncü günü: Allah (c.c)

Zekeriyya Peygamberin duasını kabul etti. Bugün

de bir dilekte bulunanların dileğini Allah (c.c)

muhakkak yerine getirir.

Zilhicce ayının dördüncü günü: İsa Peygamberin

Doğduğu gündür. Bu günde oruç tutanlardan

Allah (c.c) umutsuzluk ve yoksulluk gibi kaygıları

kaldırır. O kimseler aynı zamanda kıyamet günü

iyi kullarla beraber olacaktır.

Zilhicce ayının beşinci günü: Musa Peygamberin

doğduğu günüdür. Bu günde oruç tutan kimse

münafıklıktan ve kabir azabından kurtulur.

Zilhicce ayının altıncı günü: Allah (c.c), sevgili

peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v)'e hayır

kapılarını açar.Bu günde oruç tutanlara Allah

(c.c) rahmet nazarıyla bakar ve onları ebediyyen

azaba uğratmaz.

Zilhicce ayının yedinci günü: Bütün cehennem

kapıları kapanır. Zilhiccenin ilk 10 günü geçene

kadar asla açılmaz. Bu günde oruç tutan kimseye

Allah (c.c) fakirlik yolunun 30 kapısını kapayıp,

zenginlik yolunun 30 kapısını açar.

Zilhicce ayının sekizinci günü: Tevriye günüdür.

İbrahim Peygamberin kurban kesme hususundaki

rüyasını, gördüğü ve düşünmeye koyulduğu

gündür. Bu günde oruç tutan kimseye Allâh (c.c)

bilgisinin kavrayamayacağı derecede sayısız

mükafatlar verir.

Zilhicce ayının dokuzuncu günü: Arefe günüdür.

İbrahim Peygamber’in oğlu İsmail'i kurban

kesmesi gerektiğini anladığı gündür. Bu günde

oruç tutan kimsenin Allâh (c.c) geçmiş ve

gelecek ufak-tefek bir yıllık günahını affeder.

“Dininizi (islamiyeti) son olgunluk derecesine

eriştirdim ve size karşı olan nimetimi

tamamladım" diyen (Maide sr Ayet:3) Allâh

kelamı bugün inmiştir.

Zilhicce ayının onuncu günü: KURBAN BAYRAMI

günüdür. Bu günde kurban kesen kimsenin,

kurbanın daha ilk kan damlası yere düser,

düşmez Allah (c.c) hem kendinin hem de çoluk

çocuğunun ufak-tefek tüm günahlarını affeder.

Yine bu günde bir mü'min’in karnını doyuran

veya herhangi bir kimseye sadaka veren kimseyi

Allah (c.c) kıyamet günü bütün ahiret

sıkıntılarından kurtulmuş olarak diriltir. Amel

terazisinin sevap kefesi de Uhud Dağı gibi ağır

çeker.

Not: Dokuz günü oruçlu geçirip 10. günüde

kurbanın eti ile orucu açmak müstehaptır. Ancak

kurban eti çok geç gelecekse başka bir şey

yemek gerekir, zira bayram günü oruç tutmak

haramdır. Bayram günü oruca niyet etmiyoruz

sadece kurban etiyle azımızı açmak için

bekliyoruz.

 

 

 

ZİLHİCCE AYI ZİKİRLERİ MUTLAKA YAPIN

 

 

Ben de birkaç zikir paylaşayım. Cübbeli Hoca vermişti, İsâ aleyhisselâm’ın havârilerine öğrettiği pek kıymetli beş zikir var. Günde yüz defa okunması tavsiye edilir. Bu sadece onun ümmetine mahsus değil. Ebul Leys Semerkandî Hz. ve Abdulkâdir-i Geylani Hz. kitaplarında bunu fazîletleri ile birlikte zikrettiler.

 

Havariler İsa (a.s) a:

 

” Bu duaları okuyanın sevabı nedir?” diye sorduklarında şöyle buyurdu:

 

1. ZİKİR: Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Bi yedihil hayruve huve alâ kulli şey’in Kadîr.

 

“Birincisini 100 kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel, o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz. O kul, kıyamet günüen fazla hasenatın sahibi olur.

 

2. ZİKİR: Eşhedu en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. İlâhen, Vâhiden, Sameden lem yettehiz, sâhibeten ve lâ veledâ.

اَشْهَدُ اَنْ لا اِلـهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، اَحَداً صَمَداً لَمْ يَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَداً

 

İkincisini 100 kere okuyana, Allahu Teala bir milyon hasene yazar, o kadar da günahını siler ve onun cennette on bin derecesi yükseltilir.

 

 

3. ZİKİR: Eşhedu en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu, yuhyî ve yümîtu ve huvel Hayyul lâ yemûtu. Bi yedihi’l hayru ve huve alâ kulli şey’in Kadîr.

اَشْهَدُ اَنْ لا اِلـهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُميتُ وَهُوَ حَىٌّ لا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَىْء قَديرٌ

 

Üçüncüsünü 100 kere okuyana gelince; gökten yetmiş bin melek, elleri açık bir halde inerler ve bu duayı okuyanlara salat ve rahmet yağdırırlar.

 

4. ZİKİR: Hasbiyallâhu ve kefâ. Semiyallâhu limen de’â. Leyse verâellâhi müntehâ.

 

Dördüncüyü 100 kere okuyanın bu duasını bir melek alıp, Rahman Tealanın huzuruna koyar. Rahman Teala o anda o duayı okuyana nazar eder. Allahu Tealanın kendisine bir defa teclli buyurduğu kişiyse asla bedbaht olmaz..

 

5. İSE: “Allahümme lekel hamdü kemâ negûlü ve hayran mimma negûl, Allâhümme leke salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâti ve leke Rabbi türâsî, Allâhümme innî eûzü bike min azâbil gabri ve min şetâtil emri, Allâhümme innî es’elüke min hayri ma tecrî bihi’r- rîhu.”

 

Beşincisi ise bana ait bir duadır. Onun sevabının açıklamasını yapmam için bana izin verilmemiştir

KURBAN BAYRAMININ 1.GECESİ KILINMASI GEREKEN NAMAZ


Kurban bayramı gecesinde 12 rekat namaz

kılınır.Efendimiz(sav) buyuruyor ki;''bir kimse kurban bayramı gecesinde 12 rekat namaz kılsa,her rekatta bir fatiha,bir ayetel kürsi ile beş

ihlas okusa,yılanın kabuğundan soyulup çıktığı gibi o kimsede günahlardan soyunup

çıkar.kendisine ayrıca seksen yıllık ibadet sevabı yazılır.kendisi için firdevs cennetinde on bin parça şehir inşa edilir.o gece kabede hacca

varanlar ve umre eyleyenlerin sevabı kadar kendisine sevap verilir.kabir azabı da görmez.öldüğü zaman kabrine her gün on bin melek gelip selam verip kendisine yoldaş olur kabrinden cennete iki kapı açılır.birisi sağ

birisi sol yanından.Kıyamette Hz.Yusufun güzelliği gibi güzelliği olur.cennete hesapsız ve azapsız

olarak girer.'

2x6 şeklinde kılacaksınız