Ömer b. Şu'be'den, o babasından, o da dedesinden şöyle rivayet etmiştir. Allah Rasulü (s.a.v.) buyurdu:
"Bir kimse Duha namazını oniki rekat olarak kılar, her rekatte Fatiha'dan sonra bir Ayet'el-Kürsi ve üç İhlas okuyarak namazı tamamlarsa, her gökten onbin yetmiş (10.070) melek, yanlarında beyaz kağıt ve nurdan kalemlerle inerler, kıyamete kadar o kimse için sevap yazmaya devam ederler. İsrafil Aleyhisselam sura üfürünceye kadar görevlerini sürdürürler. Kıyamet koptuğunda bu melekler ellerinde cennet giysileri olduğu halde kabrin başına gelirler ve şöyle seslenirler:
"Ey bu kabirde yatmakta olan kişi! Allah'ın izniyle artık kalk. Sen kurtuluşa erenlerdensin."